Čo je to klieštiny

Klieštiny sú párovým stavebným prvok, ktoré sa využíva na stuženie dvojice krokiev, zhruba vo výške hambálku. Ako klieštiny sa obvykle používajú dva dosky. Rozlišujeme tradičné klieštiny a hornej klieštiny.