Čo je to klíma

Klima, známe skôr ako podnebie, je dlhodobý charakter podnebia v určitom mieste, ktorý je ovplyvnený ako atmosférickými javmi, tak i človekom. Správaním klímy sa zaoberá veda menom klimatológie, ktorá sa snaží predvídať správanie počasia v krátkych aj dlhodobých časových úsekoch. Základnými prvkami, ktoré u klímy rozlišujeme, sú teplota vzduchu a množstvo zrážok na jednom mieste.