Čo je to kolektor hybridný fotovoltaický-tepelný

Kolektor hybridný Fotovoltaické-tepelný je prístroj, ktorý umožňuje kombinovane vyrábať ako elektrickú, tak i tepelnú energiu pomocou slnečného žiarenia. Fotovoltaické panely sú schopné absorbovať nielen slnečné žiarenie, ale aj teplo, ktoré sa dá u hybridných kolektorov veľmi dobre zužitkovať. To môže zvýšiť účinok fotovoltaických panelov, ktoré okrem letnú sezónu postrádajú vysokú efektivitu. To má priaznivé dopady tak na financie, tak i na ekológiu.