Čo je to kolektor hybridný vzduch-kvapalina

Kolektor hybridný vzduch-kvapalina je kolektor, ktorý pracuje s dvoma látkami pre využitie tepla. Používa sa ako vzduch / voda, tak aj vzduch / glykol-voda. Tento hybridný koncept je úplne ideálna do nášho podnebie. V letných mesiacoch v Českej republike dosahujú často teploty až tropických hodnôt, čo dokáže ohriať kolektor až do výšky 50 ° C, čo je viac ako postačujúce na prípravu teplej vody. V chladnejšom období sa síce nedarí kolektory rozohriať na viac ako 30 ° C, ale aj tak je to stále dosť na to, aby dokázal ohriať vzduch v budove.