Čo je to kolektor vákuový rúrkový

Kolektor vákuový rúrkový je solárna typom kolektora s trubicovým tvarom, ktorého absorbér sa nachádza vo vnútri trubice a je obklopený vákuom. Jedná sa o kolektor, ktorý je v zimnom období ďaleko účinnejšie ako kolektor doskový, pretože sú u neho tepelné straty vplyvom okolitej teploty len minimálne. Jeho nevýhodou je však vyššia nákupná cena. Navyše v prípade dlhšieho obdobia mrazov hrozí, že sa na kolektora uchytí námraza, ktorá pri teplotách pod nulou prakticky nejde odstrániť.