Čo je to komín odolný pri vyhorení sadzí

Komín odolný pri vyhorení sadzí je komínom, ktorý spĺňa certifikáciu a prešiel skúškou, ktorá v tomto smere potvrdila jeho odolnosť. Vyhorenia sadzí je javom, ktorý sa najčastejšie vyskytuje pri používaní nevhodného paliva alebo pri zanedbaní preventívnych kontrol a prípadného dlhšieho nečistenia komína. Akonáhle dôjde k horeniu sadzí vnútri komína, je dobré zavolať odborníkmi a celý komínový systém nechať dôkladne prezrieť.