Čo je to komín s prirodzeným ťahom

Komín s prirodzeným ťahom je komín, v ktorého vnútrajšku je tlak za bežnej prevádzky nižšia ako zvonka. Ak tomu tak dlhodobo nie je, hrozí, že sa vnútorné časti komína alebo samotná kachle môžu poškodiť. Pre dobrú kondíciu komína je dobré nechať ho raz za čas prehliadnuť odborníkmi.