Čo je to komín

Komín je zvislá samostatná konštrukcia či súčasť stavby, ktorej úlohou je zabezpečiť odvod spalín z ohniska. Bežne je predĺženou súčasťou kachlí alebo krbov, na ktoré sa komín napája. Prvé komíny boli zaznamenané už v pätnástom storočí a slúžili na to, aby odvádzali dym z domu. Než sa začali stavať komíny z tehál kvôli protipožiarnej ochrane, používalo sa na ich výrobu hlavne drevo. Aby komín správne fungoval, je nevyhnutné ho raz za čas nechať prehliadnuť odborníkom, v tomto prípade kominárom. Čím častejšie sa komín používa, tým častejšie by tiež mali prebiehať revízie. To isté platí aj pre jeho čistenie. Ak sa komín nepoužíval dlhší čas, je nutné ho pred jeho opätovnou aktiváciou dôkladne prečistiť.