Čo je to komunikácia dopravne upokojená

Komunikácia dopravne upokojená je komunikáciou, v ktorej je čiastočne alebo kompletne vylúčená doprava motorových vozidiel. Za špecifických podmienok však môže byť takáto komunikácia sprístupnená zásobovacím vozidlám, prípadne obslužné doprave. K takémuto stavu môže dôjsť napríklad pri nehode, poruche v úseku trasy alebo pri organizovaní demonštrácií či hudobných alebo športových podujatí väčšieho rozsahu.