Čo je to komunikácia miestna

Komunikácia miestna je komunikácia, ktorá slúži hlavne na miestnej úrovni. Zvyčajne sa tým myslí území danej obce. Tento typ komunikácie je samozrejme úplne sprístupnený všetkým. Miestne komunikácií sú myslené nielen cesty a železnice, ale aj chodníky, námestia alebo parkovisko. Miestne komunikáciu z väčšej časti udržiava v chode miestna samospráva.