Čo je to komunikácia pozemné

Komunikácia pozemné je dopravná cesta, ktorú môžu ľubovoľne používať nielen motorové vozidlá, ale aj cyklisti a v neposlednom rade aj chodci. Zvyčajne sa jedná o druh stavby, napríklad diaľnici alebo rýchlostnej ceste, ale do oblasti pozemnej komunikácie spadajú tiež miestne komunikácie. Absolútnu väčšinu pozemných komunikácií spravuje štát, respektíve príslušná obec. Starajú sa o ich prejazdnosť a v prípade poškodenia aj o opravy.