Čo je to kondenzátnej jímka

Kondenzátne jímka je priestor v prieduchu komína, ktorý slúži na odvádzanie kondenzátu von z komína. Kondenzát sa bežne vytvára pri kúrenie plynom, ale môže vzniknúť aj vďaka atmosférickej vlhkosti. Záchytky by mali byť nainštalované do oboch základných druhov komína, suchých i mokrých. V komína sa totiž môže držať vlhkosť aj za predpokladu, že sa na kúrenie využívajú výhradne tuhé palivá. Rozhodne je to finančne prijateľnejšie riešenie, ako raz za čas platiť Kominár za opravu navlhlého komína.