Čo je to kontrolný otvor komína

Kontrolný otvor komína sa nachádza v troch oblastiach - v komínovom plášti, komínové vložke a dymovodu. Kontrolný otvor slúži na umožnenie kontroly priechodnosti komína, kondenzátnej záchytky a dymovodov a slúži aj na odstraňovanie kondenzátu zo spalín.