Čo je to konvenčné podlahové vykurovanie

Konvenčné podlahové vykurovanie je typ vykurovania, ktorý teplo odovzdáva ďalej do priestoru pomôcť prúdenie, takzvané konvencie. Ako je z názvu zrejmé, kúrenie je zabudované v podlahe. Nie je ho však nutné zabetonovávat, bežne sa ukladá do špeciálnej plechovej nádoby, ktoré sa tiež slangovo hovorí vaňa. Najbežnejšie sa konvenčné podlahové vykurovanie inštaluje na okraji okien, ale môže dobre fungovať aj uprostred podlahy. Aj napriek tomu, že sa jedná stále o žiadaný druh vykurovania, o niečo populárnejší je dnes sálavé podlahové vykurovanie.