Čo je to konvenčné vykurovanie

Konvenčné vykurovanie je tradičným typom vykurovanie, ktoré je zvyčajne stelesnené všeobecne známym rebrovým kúrením. Funguje na princípe ohrievanie vzduchu, od ktorého sa následne ohrieva všetko ostatné.  Napriek tomu, že tento druh vykurovania stále v domácnostiach prevláda, čoraz častejšie ľudia využívajú vykurovanie pomocou infračerveného žiarenia. Jedná sa o úspornejšie alternatívu, ktorá je ale zaťažená veľkými vstupnými nákladmi. Väčšina domácností tak využíva obe možnosti vykurovania, ktoré možno navyše pomerne efektívne kombinovať medzi sebou.