Čo je to koridor

Koridor je všeobecne považovaný za priechod či spojovaciu chodbu. Môže mať ale aj iné významy. Bežne sa pojem "koridor" používa aj v športe, napríklad v pozemnom hokeji alebo pre územie, ktoré sa používa na prepravu ľudí a tovaru. Koridor môže byť cestné, letecký, námorné či železničné.