Čo je to krajina sídla

Krajina sídla sa radí k tej časti zemského povrchu, kde dominujú stavebno-technické prvky vytvorené človekom a prírodné zložky sú na tomto mieste v menšine.