Čo je to krajina

Krajina je častí povrchu zeme, ktorá má svoj charakteristickú scenériu. Jedná sa o množinu prírodných a civilizačných prvkov. Zvyčajne sa skladá z všetkého vodstva, zvierat, pôdy, vegetácie a samozrejme je jej neoddeliteľnou súčasťou tiež človek. Z pohľadu ekológie sa jedná o celistvú sústavu, kde na seba vzájomne pôsobia ako prírodné vplyvy, tak i vplyvmi človeka, respektíve človekom vytvorené zložky, napríklad diaľnice.