Čo je to krajinný celok

Krajinný celok je prvok zemského povrchu, v ktorom na seba v zložitých vzťahových reťazcoch pôsobia jednotlivé časti krajiny spoločne s krajinnými faktormi. Medzi ne sa radí napríklad pôdna obal, vodné toky alebo rastlinstvo. Každý krajinný celok má aspoň trochu odlišnú štruktúru, ktorá ho odlišuje od iných obdobných celkov.