Čo je to krajinný ráz

Krajinný ráz je súhrn prírodného, ​​kultúrneho a v neposlednom rade tiež historického miesta alebo lokality. Od iných obdobných miest je krajinný ráz chránený zákonom, ktorý zakazuje akýmkoľvek zásadnejším spôsobom zasahovať do jeho charakteristiky bez patričného povolenia. Ide hlavne o stavbu budov, ktoré nemusia byť vždy v súlade z celkovým vyznením danej oblasti. Krajinný ráz sa dá rozdeliť na krajinu prírodné a kultúrne. Prírodná krajina je takmer nedotknutá rukách človeka az veľkej väčšiny ju tvoria iba naturálne prvky. Kultúrna krajina je presným opakom a je vytvorená takmer kompletne človekom.