Čo je to krivka účinnosti

Krivka účinnosti je technický termín. Jedná sa o závislosť účinnosti na prevádzkových podmienkach.