Čo je to krížová strecha

Krížová strecha je rovnako, ako polokřížová strecha, variácií na strechu sedlovú. Pre obidva tieto typy striech je príznačné, že vznikajú prienikom dvoch sedlových striech, ktoré sa vyznačujú tým, že majú rovnakú výšku hrebeňa.