Čo je to križovatka

Križovatka je miestom, v ktorom sa pozemné komunikácie buď pretínajú a tvoria tak križovatku priesečnou alebo stýkajú a tvorí križovatku stykovú. Obe varianty ešte musia byť vzájomne dopravne prepojené. Mnoho prvkov v doprave môže križovatky evokovať, ale nie sú nimi. Medzi tieto prvky sa radia hlavne zastávky MHD, čerpacie stanice, motoresty, motely, parkovisko alebo komunikácie, ktoré nie sú prístupné verejnosti.