Čo je to krokový hluk

Krokový hluk je rušivý zvuk, ktorý vzniká pri chôdzi po podlahe. Tento jav je často zaznamenaný v novostavbách, kde býva krokový hluk úplne bežný. Zabrániť sa tomu dá relatívne jednoducho, stačí vyrobiť kvalitnú podlahu z materiálov, ktorými sa zvuk príliš nešíri. Medzi tieto suroviny ale rozhodne nepatrí drevo, oceľ alebo kameň. Keďže sa ale jedná o základné suroviny, z ktorých sa stavia väčšina budovať, je potrebné ich opatriť si podložky, ktoré zabraňujú šíreniu zvuku. Vyrábajú sa hlavne z elastifikovaného polystyrénu a minerálnych vlákien. Je nutné ich ale položiť ešte predtým, než začne stavba samotnej podlahy. Podlaha sa totiž pokladá na tieto podložky. Niektoré typy podláh, napríklad korková, tieto podložky zvyčajne nepotrebujú.