Čo je to krokvu

Krokvu je šikmú súčasťou krovu, štandardne umiestnené v šikmine strechy. Krokvy drží strešné laty, na ktoré sa následne inštaluje strešná krytina.