Čo je to krov

Krov je nosná konštrukcia strechy. Jeho účelom je prenášanie zaťaženie od vlastnej tiaže, ale aj skladby strešného plášťa, ktorý tvorí záklop, latovanie, izolácie a strešná krytina. Chráni tiež pr snehom, vetrom a ďalším zaťažením. 

Krovy sa podľa použitého materiálu delia na drevené, kovové a kombinované. Moderná architektúra ponúka tiež krovy z ocele a železobetónu.  U nás je najrozšírenejšou väznicová sústava. Skôr sa používali věšadlové, hambálková, dnes naopak sa najčastejšie používa Krokvový. Na nízkych strechách sa používa vlašských zostava. Pre veže sa používa Vežová sústava. 

Krov sa potom skladá z vodorovných, zvislých a šikmých prvkov. Základnými prvkami sú väzba, väznice a ďalšie krokvy, väzný trám, Hambálek, stĺpik, zavetrovanie.