Čo je to ložná špára

Posteľná škáry sú horizontálne spoje keramických tehlových blokov. Ložná škára je vytvorená tak, že sa tehly položí do rozprestreté maltovej vrstvy, ktorá vytvorí v murive ložnú škáru. Hrúbka ložnej škáry pre vápennopieskové tehly vyplýva z používaného výškového modulu stavby 250 mm, konkrétne z výšky tehál.  Lepidlo alebo malta sa musí naniesť tak, aby bola zaplnená celá ložná škára.  Ideálna hrúbka ložnej škáry je 12 mm. Úložná špára nesmie byť príliš tučná, ani príliš tenká. 

Ak sú ložnej škáry rozlične hrubé, je znižovaná pevnosť muriva, vznikajú nerovnomerne pnutie miesta, ktoré sú následne príčinou vzniku dilatačných škár.