Čo je to madlo

Výraz madlo sa používa pre tvarovanú časť zábradlia na eskalátoroch, zábradlia či v dopravných prostriedkoch. Môže byť integrovanou súčasťou predmetu na prenášanie, ale častejšie ide o účelovo skonštruovanú súčiastku, ktorá je s predmetom neoddeliteľne spojená. 
Povrch madla by mal byť príjemný na dotyk, nesmie medzi prstami preklzávať. Držadlo na schodiskách či eskalátoroch umožní uchopenie celou rukou, prípadne viac osobami. Madlo je pasívne, kedy sa rozmerného predmetu držíme a malý predmet zdvíhame. Držadlo taktiež nemá žiadne ovládacie prvky.