Čo je to manzarda

Manzarda nazývame obytný priestor v podkroví domu. V užšom význame sa používa pre byty v domoch s manzardovou strechou, v širšom význame, naopak pre celé obývané podkrovie. 

Manzardové strechy sa stavali od 16. storočia u veľkých barokových palácov. Architekti vymýšľali rôzne lomené strechy s rôznym sklonom. Od 19. storočia sa začali manzardové strechy stavať aj u činžiakov, kde využívali priestor priamo pod krovom.