Čo je to manzardovou strechou

Pod pojmom manzardovou strechou si môžete predstaviť typ strechy, ktorá má spodnú časť vykonanú vo veľkom sklone a vrchná časť naopak v miernom sklone. Manzardové strechy nájdete najčastejšie na historických budovách, v dnešnej dobe sa už toľko bývania v mansardách nevyužíva a to vďaka príchodu nových stavebných technológií. 

Manzardovou strechou môže byť pokrytá rôznymi typmi strešných krytín, ktoré sú určené pre strechy s vyšším sklonom. Manzardovou strechou so svojou konštrukciou radí medzi sedlovej strechy.  Nevýhodou je pomerne nákladná realizácia, naopak výhodou je zvýšenie ekonomickosti stavby.