Čo je to materiál so zmenou skupenstva

Materiál so zmenou skupenstva je látka, ktorá umožňuje vo vhodnom teplotnom rozsahu meniť skupenstvo napr. Topenia - tuhnutia. Je využívaný k akumulácii tepla . Materiály, ktoré majú využitie pre akumuláciu tepla pri zmene skupenstva medzi kryštalickým a kvapalným stavom sa nazývajú Phase Change materials. Medzi najpoužívanejšie materiály patrí parafín.