Čo je to medzera

Medzera je nezastavaný priestor v súvislej zástavbe.  Pojem medzera bol doposiaľ používaný v súvislosti so stavebným zákonom a vykonávacími predpismi. Podľa zákona sa prieluky rozumie súbor susediacich nezastavaných pozemkov alebo nezastavaný pozemok, ktorý sa nachádza v zastavanom území, bezprostredne susedí s týmto pozemkom. Problémom pri stavbe v prestávkach je prístup dennního svetla. Tu je potrebné mať navrhnutý správne projekt.