Čo je to menšie parková úprava

Menšie parková úprava je objekt zelene s výmerou do 0,5 ha, stvárnený podľa podľa sadovníckych zásad, ale nespĺňa parametre parku. Menšie parková úprava sa vytvára najčastejšie u objektov, kde je len malý priestor.