Čo je to mesto pásmové

Mesto pásmové je ideálny predstavou toho ako by mal byť sídelný útvar rozložený do súbežných funkčných pásiem.