Čo je to mesto satelitný

Satelitné mesto je obec prípadne umelo vytvorený sídelné celok, ktorý sa nachádza v blízkosti mesta, industriálnej oblasti. Satelitné mestá môžu mať rôzne zameranie, napríklad industriálne, vojenské, rekreačné, historické a mnoho ďalších. Mesto satelitný sa začalo v Českej republike rozmáhať až od 90. rokov 20. storočia. Satelitné mesto na rozdiel od klasickej aglomerácie postráda prirodzené centrum i základné služby a obyvatelia tak zostávajú závislí na najbližšom meste.