Čo je to mesto záhradný

Záhradné mesto je typom urbanistickej zástavby. Jedná sa o typ modernej a plánovane budovanej mestskej zástavby. Koncepcia zeleného mesta vznikla v Anglicku, v experimentálnej osade New Harmony navrhnuté Róbert Owenom. 

V Českej republike sa koncept záhradného mesta rozrastal v roku 1920, kedy vznikla Štátnej regulačnej komisie. Vytvorila regulačný plán Veľkú Prahu. Prvá štvrtí bola Ořechovka, ďalšia záhradné štvrte vznikli na Smíchove, na Vinohradoch či v Strašniciach a mnoho ďalších štvrtí.