Čo je to městotvorný faktor

Městotvorný faktor podstatne ovplyvňuje rozvoj, ale aj stagnáciu mesta. Určitý sektor tak môže činiť samostatne alebo sa jedná o pôsobenie niekoľkých faktorov - obchod v súvislosti s dopravou, ťažba a výroba, atď.