Čo je to mikroregión

Pod pojmom mikroregión si môžete predstaviť združenia viacerých obcí, ktoré vzniklo za určitým cieľom. Tento zväzok vzniká výhradne z určitej iniciatívy, nie ako príkaz nadradeného orgánu alebo zákona. 

V novembri 2010 bolo v Česku 564 mikroregiónov. Spolupráca medzi jednotlivými obcami vzniká na základe zmluvy