Čo je to Ministerstvo pre miestny rozvoj

Ministerstvo pre miestny rozvoj je ústredný orgán štátnej správy a zaoberá sa regionálnou politikou, politikou bývania, ďalšími vymedzenými úsekmi správy. Ministerstvo pre miestny rozvoj bolo zriadené zákonom č.272 / 1996 Zb. s účinnosťou od 1. novembra 1996. Ministerstvo spravuje napríklad finančné prostriedky na zabezpečenie politiky bývania, regionálnej politiky štátu, vrátane koordinácie financovania týchto činností. Metodicky pomáha mestám, obciam, združeniam a organizáciám.