Čo je to modifikátor uhla dopadu

Modifikátor uhla dopadu je parameter, ktorý vyjadruje pomernú zmenu účinnosti solárneho kolektora s uhlom dopadu slnečného žiarenia vzhľadom ku kolmému dopadu. Vyjadruje uhlovo závislé optické vlastnosti kolektora.