Čo je to mokrý komín

V každom komíne vzniká pri kúrení vlhkosť. Pri používaní tepelných spotrebičov novej generácie vlhkosť v komíne stúpa. Pri ochladzovaní spalín v komínovom prieduchu sa tvoria vyzrážané kvapaliny, ktoré obsahujú veľké množstvo škodlivých látok. Stekajú po stenách komína a v prípade, že je komín napríklad murovaný, ľahko pretečie, na stenách sa vytvorí fľaky.

Mokrý komín vzniká tiež v prípade, že zmeníme kúrenie. Tepelný spotrebič spolu s dymovou cestou tvorí jednu funkčnú jednotku a v prípade, že nie je komín prispôsobený novému spotrebičmi, môže nastať situácia, že doteraz suchý komín zvlhne a časom dôjde k jeho rozpadu.