Čo je to nadpražia

Nadpražie je horná časť prekladu. Na nosnú konštrukciu nadpražia pôsobí zaťaženie, ktoré sa naň prenáša zo stropu do muriva, stĺpov či pilierov. Nosná konštrukcia nadpražia je tvorená klenbami alebo preklady, ktoré sú murované, monolitické alebo montované. 

Nadpražia sa delí na tehlová nadpražia, ktoré sa už takmer nepoužívajú. Oceľová nadpražia z nosníkov tvaru l sa využívajú pri otvoroch, ktoré sú viac zaťažené. Ďalej možno na starých budovách vídať prefabrikované železobetónové dielce, ktoré sú však náchylné na vznik tepelných mostov, preto nevyhovujú dnešným izolačným predpisom.