Čo je to nárožia

Nárožia je priestor v najbližšom rohu budovy, ktorý predstavuje pomyselnú hranicu medzi dvoma verejnými priestranstvami - napríklad súbeh dvoch ulíc, medzi ulicou a námestím. Nárožia sa vymedzuje dvoma chodníky, z ktorých je výhľad na obe priestranstve.