Čo je to návrh územnoplánovacej dokumentácie

Návrh územnoplánovacej dokumentácie sa spracúva po tom, čo je schválené súborné stanovisko. Návrh územnoplánovacej dokumentácie si necháva spracovávať obec na základe vlastného podnetu, návrhu orgánu verejnej správy či na návrh občana obce.
Návrh územnoplánovacej dokumentácie sa spracúva na základe schváleného zadania, prípadne na základe schválených pokynov zostavovateľ spracuje pre obec spracovanie návrhu a vyhodnotenie vplyvov na udržateľný rozvoj územia. Zostavovateľom je oznámená doba konania spoločného rokovania a doručí návrh územnoplánovacej dokumentácie verejnou vyhláškou. Návrh je posudzovaný pred jeho vydaním krajským úradom.