Čo je to několikaplášťová strecha

Niekoľkými plášťová strecha je strešná konštrukcia, ktorá oddeľuje chránené vnútorné prostredie od vonkajšieho niekoľkých strešnými plášťami, ktoré sa od seba oddeľujú vzduchovými vrstvami. Každému plášti je presne vymedzená funkcie a bližšie označenie sa určuje podľa počtu plášťov a ďalších charakteristík. Vrchná vrstva má funkciu ochrannú a hydroizolačná, vnútorná vrstva tepelno-izolačné. Tento typ strechy sa používa na veľkých verejných a účelových stavbách.