Čo je to neúčinná výška

Neúčinná výška opisuje výšku, ústie a pätu komína. Ide o rozdiel výšok medzi osou sopúchu a komínového prieduchu. Neúčinná výška úzkeho alebo stredného prieduchu komína pre spotrebiče na tuhé palivá má činiť aspoň 1/10 jeho účinné výšky, pri spotrebičoch na drevo 1/20 účinnej výšky, u spotrebiča na kvapalné a plynné palivá u úzkeho komínového prieduchu musí byť 150 mm, u stredného a průlezného 250 mm.