Čo je to objemová hmotnosť

Jednotka objemová hmotnosť sa využíva v stavebníctve na opis vlastností jednotlivých stavebných materiálov. Jedná sa o zdanlivú hustotu, pomer hmotnosti telesa k jeho hmotnosti. Započítané sú tiež póry, medzery a dutiny. Objem je stanovený z vonkajších rozmerov. Táto fyzikálna veličina je závislá na vlhkosti materiálu. Ak sú póry plnené vzduchom, jedná sa o objemovú hmotnosť materiálu v suchom stave. Pokiaľ má materiál malú pórovitosť, sú si hodnoty hustoty a objemovej hustoty rovné.  U materiálu s veľkou pórovitosťou je objemová hmotnosť v suchom stave vždy menší ako jeho hustota.