Čo je to obytná miestnosť

Obytná miestnosť je určená pre dlhodobé zdržiavanie sa ľudí. Minimálna plocha obytnej miestnosti je stanovená 8 m2, pokiaľ ide o jedinú miestnosť v byte, potom je min. plocha 16 m2.  Svetlá výška obytnej miestnosti je u obytných domov stanovená na min. 2600 mm, pri rodinných domoch 2500 mm.  Obytná miestnosť musí spĺňať všeobecné technické požiadavky na výstavbu.