Čo je to obytná skupina

Je najnižším, v podstate nesebestačným funkčným celkom v rámci obytnej zóny, ktorá má veľkosť 300-3000 obyvateľov. V menšej obytnej skupine sa stavajú prevažne rodinné domy.