Čo je to obytná štvrť, obytný obvod

Obytná štvrť je celok s 15 000 - 30 000 obyvateľmi, ktorá obsahuje vyššie občianskej vybavenie v rámci svojho obytného centra. V obytnej štvrti sa môžu meniť tiež pôvodne priemyselnej zóny, kde nielen devolopeři stavia obytné domy, všetku občiansku vybavenosť.  Výstavbe novej štvrti spravidla predchádza urbanistická štúdia.